De Stichting Kledingbank Schouwen-Duiveland heeft tot doel het bestrijden van armoede en het verbeteren van de levensstandaard. Dit doen wij door het gratis verstrekken van kleding. Indien mogelijk aangevuld met schoeisel, bed-/linnengoed, speelgoed, e.d.

In het algemeen worden onze cliënten doorverwezen door bewindvoerders, maatschappelijk werk, schuldhulpverleners, Centrum Jeugd & Gezin, Reïntegratiebedrijf De Zuidhoek, Vluchtelingenwerk, Emergis, etc.

Onze middelen zijn helaas beperkt. Om te zorgen dat de hulp daar komt waar deze nodig is, voeren wij dan ook een toetsing uit op het vrij besteedbaar inkomen.

Wij werken uitsluitend op aanvraag. Hierdoor kunnen wij de kosten drukken, voorkomen wij verspilling en zijn wij in staat om onze cliënten gericht en zo effectief mogelijk te helpen.

Jammer genoeg moeten wij ook kosten maken. Financiële giften kunnen wij daarom ook zeer goed gebruiken: IBAN NL51 RBRB 0827 6526 82.

Voor vragen, informatie of aanmeldingen: kledingbank@zeelandnet.nl