De Stichting Kledingbank Schouwen-Duiveland heeft tot doel het bestrijden van armoede en het verbeteren van de levensstandaard. Dit doen wij door het gratis verstrekken van kleding. Indien mogelijk aangevuld met schoeisel, bed-/linnengoed, speelgoed, e.d.

In het algemeen worden onze cliënten doorverwezen door bewindvoerders, maatschappelijk werk, schuldhulpverleners, Centrum Jeugd & Gezin, Reïntegratiebedrijf De Zuidhoek, Vluchtelingenwerk, Emergis, etc. Mensen met een hulpvraag kunnen zich echter ook rechtstreeks tot ons wenden.

Inmiddels ondersteunen wij ongeveer 30 gezinnen structureel. Daarnaast verlenen wij – waar mogelijk en zinvol – ad hoc ondersteuning.

Onze middelen zijn helaas beperkt. Om te zorgen dat de hulp daar komt waar deze nodig is, voeren wij dan ook een toetsing uit op het vrij besteedbaar inkomen.

Ondersteuning kunnen wij altijd gebruiken in de vorm van (schone) kleding in alle maten voor dames, heren en kinderen. Maar ook schoeisel, bed-/linnengoed, speelgoed, enz. Donateurs van de kledingbank mogen doorlopen naar binnen, na de balie van de ruilwinkel links de gang in. Aan de rechterkant zit de kledingbank.

Jammer genoeg moeten wij ook kosten maken. Financiële giften kunnen wij daarom ook zeer goed gebruiken: IBAN NL51 RBRB 0827 6526 82.

Adres: Kaersemakerstraat 27, 4301MA Zierikzee. Wij zijn open op dinsdag van 9:00- 15:00 uur.

De kledingbank is op feestdagen en in de schoolvakanties gesloten!

Voor vragen, informatie of aanmeldingen: kledingbank@zeelandnet.nl